намалявам в PONS речника

Преводи за намалявам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

намаля̀вам1 нсв, намалѐя св VERB нпрх

намаля̀вам2 нсв, намаля̀ св VERB прх

2. намалявам ИКОН, ФИН, ЮР:

Преводи за намалявам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
scale down INFOR

намалявам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文