увеличавам в PONS речника

Преводи за увеличавам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.увелича̀вам нсв, увелича̀ св VERB прх

II.увелича̀вам нсв, увелича̀ св VERB рефл

Преводи за увеличавам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

увеличавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文