ход в PONS речника

Преводи за ход в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ход <хо̀дът, хо̀дове, бр: хо̀да> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ход в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

ход Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文