почивка в PONS речника

Преводи за почивка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

почѝвк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. почивка (физическа):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за почивка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

почивка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文