почетен в PONS речника

Преводи за почетен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

по̀чет|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

2. почетен (за израз на почит):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за почетен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

почетен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文