доктор в PONS речника

Преводи за доктор в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

до̀ктор <-ът, -и> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за доктор в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

доктор Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文