почивен в PONS речника

Преводи за почивен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за почивен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

почивен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文