длъжност в PONS речника

Преводи за длъжност в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

длъ̀жност <-та̀, -и> СЪЩ ж АДМ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за длъжност в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

длъжност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文