honour в PONS речника

Преводи за honour в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: honour

Преводи за honour в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

honour Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文