Преводи за „заден“ в български » английски речника (Отидете на английски » български)

за̀д|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

1. заден (⇔ преден):

заден (-на)
заден (-на)

Phrases:

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文