лов в PONS речника

Преводи за лов в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

лов <ловъ̀т> СЪЩ м без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за лов в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

лов Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文