ползване в PONS речника

Преводи за ползване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

по̀лзване СЪЩ ср без мн ЮР

Преводи за ползване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ползване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文