ипотека в PONS речника

Преводи за ипотека в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ипотѐк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ипотека в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ипотека Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文