ипотека в PONS речника

Преводи за ипотека в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

ипотѐк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ЮР, ФИН

Преводи за ипотека в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

ипотека Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文