осигуряване в PONS речника

Преводи за осигуряване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

осигуря̀ване СЪЩ ср без мн

2. осигуряване:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за осигуряване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

осигуряване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文