подлежаща в PONS речника

Преводи за подлежаща в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

подлежа̀щ (-а) <-и> ПРИЛ

2. подлежащ ЮР, ФИН, ИКОН:

Преводи за подлежаща в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

подлежаща Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文