обезпечаване в PONS речника

Преводи за обезпечаване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

обезпеча̀ван|е <-ия> СЪЩ ср ТЪРГ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за обезпечаване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

обезпечаване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文