development в PONS речника

Преводи за development в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

7. development ECON (resources, markets):

8. development (industrialization):

Преводи за development в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

development Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文