погасяване в PONS речника

Преводи за погасяване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

погася̀ван|е <-ия> СЪЩ ср

1. погасяване ФИН (на дълг):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за погасяване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

погасяване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文