ако в PONS речника

Преводи за ако в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

а̀ко ЧАСТ разг (нека)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ако в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ако Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文