изтеглям в PONS речника

Преводи за изтеглям в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.изтѐглям нсв, изтѐгля св VERB прх

II.изтѐглям нсв, изтѐгля св VERB рефл изтеглям се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за изтеглям в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

изтеглям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文