лодка в PONS речника

Преводи за лодка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ло̀дк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Преводи за лодка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

лодка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文