болест в PONS речника

Преводи за болест в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

бо̀лест <-та̀, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за болест в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

болест Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文