lot в PONS речника

Преводи за lot в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. lot Brit (large quantity):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lot в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

lot Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文