някъде в PONS речника

Преводи за някъде в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. някъде (за място):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за някъде в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

някъде Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文