нос в PONS речника

Преводи за нос в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

нос <носъ̀т, носовѐ, бр: но̀са> СЪЩ м

1. нос (на човек, животно):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за нос в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

нос Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文