бързо в PONS речника

Преводи за бързо в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

бърз (бъ̀рза) <бъ̀рзи> бъ̀рзо ПРИЛ

Phrases:

Преводи за бързо в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
a.s.a.p.

бързо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文