слагам в PONS речника

Преводи за слагам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.сла̀гам нсв, сло̀жа св VERB прх

1. слагам (поставям):

II.сла̀гам нсв, сло̀жа св VERB рефл

слагам слагам се прен (подмазвам се):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за слагам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

слагам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文