rope в PONS речника

Преводи за rope в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за rope в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

rope Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文