свърши в PONS речника

Преводи за свърши в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за свърши в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

свърши Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文