стълба в PONS речника

Преводи за стълба в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

стъ̀лб|а <-ата, -и> СЪЩ ж

стълб <стъ̀лбът, стъ̀лбове, бр: стъ̀лба> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за стълба в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

стълба Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文