та в PONS речника

Преводи за та в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

колѐгиум <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м, колѐгия <-та> СЪЩ ж без мн

су̀хост <-та̀> СЪЩ ж без мн, сухота̀ <-та> СЪЩ ж без мн

ту̀пани|к <-кът, -ци, бр: -ка> СЪЩ м, ту̀паница <-та> СЪЩ ж без мн разг

генѐзис <-ът> СЪЩ м без мн, генѐза <-та> СЪЩ ж без мн книж

евангелѝст <-ът, -и> СЪЩ м, евангелѝстк|а <-та, -и> СЪЩ ж РЕЛ

галерѝст <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м, галерѝстк|а <-та, -и> СЪЩ ж книж

екстрасѐнс <-ът, -и> СЪЩ м, екстрасѐнск|а <-та, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за та в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

та Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文