отказ в PONS речника

Преводи за отказ в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

о̀тказ <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м (несъгласие)

Преводи за отказ в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

отказ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文