recovery в PONS речника

Преводи за recovery в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. recovery ECON:

3. recovery LAW, FIN:

Преводи за recovery в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

recovery Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文