възстановяване в PONS речника

Преводи за възстановяване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

възстановя̀ван|е <-ия> СЪЩ ср

Преводи за възстановяване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

възстановяване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文