курса в PONS речника

Преводи за курса в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

курс <ку̀рсът, ку̀рсове, бр: ку̀рса> СЪЩ м

5. курс ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за курса в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

курса Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文