materials в PONS речника

Преводи за materials в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. material (physical substance):

5. material pl (equipment):

Преводи за materials в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

materials Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文