fail в PONS речника

Преводи за fail в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. fail (not succeed):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fail в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

fail Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文