benefit в PONS речника

Преводи за benefit в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. benefit (preference):

2. benefit (profit, welfare):

3. benefit (welfare payment):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за benefit в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

benefit Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文