знак в PONS речника

Преводи за знак в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

знак <зна̀кът, зна̀кове, or зна̀ци, бр: зна̀ка> СЪЩ м

1. знак и прен (предмет):

2. знак и МАТ, ПЕчАТ, ИНФОРМ (изображение):

6. знак ТЪРГ (вместо марка, за предварително платени пощенски разходи):

Преводи за знак в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

знак Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文