начало в PONS речника

Преводи за начало в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. начало (първи момент, започване):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за начало в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

начало Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文