живея в PONS речника

Преводи за живея в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. живея (съществувам, пребивавам):

жив1 (жѝва) <жѝви> жѝво ПРИЛ

1. жив (⇔ мъртъв):

4. жив (пъргав, деен):

жив2 <жѝвият, жѝви> СЪЩ м, жѝв|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за живея в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

живея Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文