жив в PONS речника

Преводи за жив в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

жив1 (жѝва) <жѝви> жѝво ПРИЛ

1. жив (⇔ мъртъв):

4. жив (пъргав, деен):

жив2 <жѝвият, жѝви> СЪЩ м, жѝв|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за жив в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

жив Примери от PONS речника (редакционно проверени)

    човек се учи, докато е жив поговорка

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Не намирате дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文