докато в PONS речника

Преводи за докато в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

док1 <до̀кът, до̀кове, бр: до̀ка> СЪЩ м

док2 <докът, докове> СЪЩ м (плат)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за докато в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

докато Примери от PONS речника (редакционно проверени)

    човек се учи, докато е жив поговорка

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Искате ли да добавите дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文