safe в PONS речника

Преводи за safe в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

safe-blower СЪЩ, safebreaker [ˈseɪf bləʊəʳ, -breɪkəʳ, Am -kɚ] СЪЩ Aus, Brit

Преводи за safe в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

safe Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文