наследодател в PONS речника

Преводи за наследодател в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

наследода̀тел <-ят, -и> СЪЩ м, наследода̀телк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за наследодател в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

наследодател Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文