походка в PONS речника

Преводи за походка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

похо̀дк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за походка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

походка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文