colours в PONS речника

Преводи за colours в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: colour

Индивидуални преводни двойки

Преводи за colours в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

colours Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文