верига в PONS речника

Преводи за верига в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

верѝг|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за верига в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

верига Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文