Америка в PONS речника

Преводи за Америка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Амѐрика СЪЩ ж ГЕОГР

Латѝнска Амѐрика ГЕОГР

Сѐверна Амѐрика ГЕОГР

Центра̀лна Амѐрика ГЕОГР

Ю̀жна Амѐрика СЪЩ ж ГЕОГР

Преводи за Америка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Америка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文